Kriteriji certifikata (za certifikat) V-label: Regulacija

Novičke

Kriteriji certifikata (za certifikat) V-label: Regulacija

Definicija »vegetarijansko« in »vegansko«

 1. Izdelki so veganski, če niso živalskega izvora, hkrati pa v nobeni fazi njihove proizvodnje in predelave niso bili uporabljeni izdelki živalskega izvora ali dodani kot
 • sestavine (vključuje aditive, arome, začimbe in encime),
 •  pomožna tehnološka sredstva ali
 •  substance, ki niso aditivi, a so uporabljene na enak način in z enakim namenom kot aditivi ali pomožna tehnološka sredstva v (ne)procesirani obliki, in so živalskega izvora.

To obsega predvsem, a ne izključno:
– meso in proizvode, pridobljene z zakolom (npr. drobovje),
– ribe in druge vodne živali,
– jajca,
– med,
– mleko,
– vosek živalskega izvora (npr. maščoba, pridobljena iz volne/lanolin, čebelji vosek ali šelak),
– krzno, usnje in svila,
– matični mleček,
– barvila živalskega izvora,
– snovi, ki so beljene z živalskim ogljem,
– snovi, ki so prečiščene z želatino ali ribjim mehurjem,
– snovi, ki so proizvedene, pridobljene ali izdelane iz zgoraj omenjenih snovi.

 1. Izdelki so vegetarijanski, če ustrezajo merilom iz prve točke, vendar lahko vsebujejo še mleko, kolostrum oz. mlezivo, jajca, med, čebelji vosek, propolis ali maščobo, pridobljeno iz volne, kar vključuje lanolin, ki ga pridobivajo iz volne živih ovac. To velja, ko so snovi uporabljene v celoti ali so uporabljene le komponente navedenih snovi.

To obsega predvsem, a ne izključno:

 • meso in proizvode, pridobljene z zakolom (npr. drobovje),
 • ribe in druge vodne živali,
 • jajca ptic, ki so rejene v kletkah (vključuje obogatene kletke in sisteme za nastanitev manjših skupin ptic),
 • jajca, pridobljena z ubojem živali (npr. kaviar),
 • mlečni izdelki, ki vsebujejo sirilo,
 • matični mleček,
 • barvila, pridobljena z ubojem živali (npr. karmin),
 • arome, dišave in začimbe živalskega izvora (razen, če snov ustreza kriterijem iz drugega odstavka),
 • snovi, ki so beljene z živalskim ogljem,
 • pomožna tehnološka sredstva živalskega izvora (razen, če snov ustreza kriterijem iz drugega odstavka),
 • snovi, ki so prečiščene s snovmi živalskega izvora (npr. želatina ali ribji mehur razen, če snov ustreza kriterijem iz drugega odstavka),
 • snovi, ki so proizvedene, pridobljene ali izdelane iz omenjenih snovi.

Umetna gojišča

Navedeni definiciji veganstva in vegetarijanstva se dotikata vseh stopenj proizvodnje in predelave, torej vključujeta procese biotehnološke odstranitve sestavin ali snovi. Biotehnološke metode so metode, pri katerih so bakterije, glive, alge, evkariontski enocelični organizmi in/ali celične kulture za proizvodnjo in/ali preoblikovanje sestavin namenoma dodane. Uporabljena umetna gojišča, fermentacijski substrati in/ali pomožna tehnološka sredstva v pridelavi sestavin ali snovi, ki so del končnega proizvoda, morajo denimo prav tako izpolnjevati naštete kriterije za veganske oz. vegetarijanske sestavine ali snovi.

Smernice za nenamerne sledi

Vse faze proizvodnje in predelave morajo biti zasnovane tako, da se izogne nenamerni navzočnosti snovi, ki niso veganske ali vegetarijanske. V končnem izdelku je lahko nenamerna prisotnost neveganskih oz. nevegetarijanskih sestavin manjša od 0,1 % (1 g/kg). Če je ta vrednost presežena, je proizvajalec dolžan izboljšati vse faze proizvodnje in predelave. Ko izboljšave niso možne, mora proizvajalec navesti utemeljene razloge. Če je proizvajalec upošteval vse ukrepe v izogib kontaminaciji z neveganskimi oz. nevegetarijanskimi snovmi, se odmik od vrednosti 0,1 % nenamerne prisotnosti takšnih snovi samodejno ne sankcionira z odvzemom certifikata V-label, kar velja tako za certifikat »vegansko« kot tudi »vegetarijansko«.

Gensko spremenjeni organizmi (GSO)

Proizvod ne sme vsebovati nobene sestavine, ki vsebuje gensko spremenjen DNK (največja dovoljena vsebnost je 0,9 masnega deleža). Gensko spremenjen DNK je DNK, spremenjen na način, ki ga naravno križanje in spojitve ne omogočajo. Končni proizvodi, ki vsebujejo GSO, posledično niso skladni z določili, ki jih zahteva V-label.

Testiranje na živalih

Na nobeni točki proizvodnje končnega proizvoda se ne smejo izvajati kakršnakoli testiranja na živalih, kar drži tudi za proizvodnjo posameznih sestavin končnega proizvoda, pomožne sestavine in ostale snovi, ki so uporabljene za procesiranje česarkoli v povezavi s končnim proizvodom. Ti kriteriji se nanašajo neposredno na lastnika licence in proizvajalca (če ne gre za isto pravno osebo, kot je lastnik licence); gre za npr. namene raziskav, razvoja in/ali proizvodnje, vključno s testiranjem na živalih pod nadzorom domačih in tujih vladnih agencij. Izjeme so dovoljene le v primeru, da je glavni razlog za testiranje iskanje koristi za vrsto, na kateri je proizvod testiran, podobno kot klinični testi na ljudeh, pri čemer testiranja ne vplivajo na zdravje in splošno blaginjo živali. Domače pse, katerih skrbniki prostovoljno in zavzeto sodelujejo v raziskavi, je denimo mogoče daljše časovno obdobje hraniti z vegetarijansko pasjo hrano. Med samo raziskavo se mora njihovo zdravstveno stanje redno preverjati z obiski pri veterinarju.

Definicija živali

V-label živali definira kot večcelične organizme z jedri, ki svoje presnovne energije za razliko od rastlin ne črpajo iz sončne svetlobe, temveč za svoje delovanje, tj. dihanje, potrebujejo kisik, in niso glive. Izraz vključuje vse vretenčarje in nevretenčarje.

Različica: maj 2018

Viri

Prevedla: Nika Brlec

Lektorirala: Ana Korošec

Sem zajček Veguhec pomagal ti bom pri iskanju veganskih izdelkov in vsebin. Če me rabiš mi lahko pišeš: [email protected]

Podajte svoj komentar