Živali

Povprečna življenska doba rejnih živali namenjenih za zakol

Prikaz povprečne svetovne življenske dobe rejnih živali, ki jih ubijejo in povprečne naravne življenske dobe